اوقات شرعی 
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  ریاست دانشگاه
  رئیس دانشگاه
دکتر محمد حسین صادقی زال  
 
تحصيلات: دكتراي تخصصي میکروبیولوژی

                                                            
 


 

 

مدیر اجرائی دانشگاه
نام و نام خانوادگی : حیدر مرتضی پور هلق
رشته تحصیلی : حسابداری
آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی