امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1398     |     کد : 428

زمان بندی سرویس ایاب و ذهاب

دانشجویان طبق زمان بندی فوق میتوانند از سرویس استفاده نمایند.

قابل توجه دانشجویان گرامی
دانشجویان جهت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب طبق زمان بندی زیر میتوانند استفاده نمایند.
 


PDF چاپ